ЗА НАС

- Предлагаме едностенни и двустенни изолирани кюнци от неръждаема стомана.

- Коминните тела служат за бързо и лесно изграждане на нов комин за всякакъв вид отоплителни уреди на дърва, пелети, въглища, газ, нафта и т. н.

- Освен продажба предлагаме и монтаж на закупените от нас комини.

Design by Yonko Vassilev
© 2011 CONCRITUBE
КОНТАКТ
http://www.mivengineering.com

Инструкции за инсталиране, асемблиране и употреба

За инсталирането на комин от сериите CH HD CE, CH LD CE и EX CE трябва да се използват само подходящите сертифицирани аксесоари (опори, шапки, съдове за конденз, свързващи скоби и др.) от серията ACCESSORIES.

Инсталирането на комина се извършва по следния начин:

1. Продуктът AC-HWT-EX или AC-HWT-CH от серията ACCESSORIES (триъгълна опора за стена за съсответната серия комини) се монтира на стената най-отдолу на комина. Триъгълната опора трябва да се монтира стабилно към стената посредством дюбели или анкерни болтове тип М8x75mm. Тя трябва да бъде нивелирана и затегната с дюбелите с подходяща сила на затягане (Nm), за да осигури правилно изграждане и свързване на елементите по-нагоре.

2. Коминните елементи (прави елементи, колена, тройници) се монтират върху триъгълната опора в зависимост от желаната височина.

3. Коминните елементи се прикрепват към стената на всеки максимум 1,5 м с елемент AC-HHW-SS (усилена опора за стена) и на всеки максимум 1м с елемент AC-HAW-SS (опора за стена) от серията ACCESSORIES, затегнати с необходимото усилие.

4. Колена 45° и 90° се използват, когато е небходимо да се направи изместване на комина от първоначалната му вертикална ос.

5. Всички коминни елементи се монтират с женската си муфа НАГОРЕ.

6. Всички коминни елементи имат силиконов пръстен от вътрешната страна на женската си муфа. Силиконовите пръстени трябва да се махнат от коминните елементи, когато се монтират на печки или камини заради високата температура на изходящите газове.

7. Мъжката муфа на един елемент влиза плътно в женската муфа на следващия елемент. Мъжката муфа трябва да влезне докрай в женската муфа, за да могат елементите да бъдат свързани посредством скоба за съединяване AC-COS-SS.

8. На върха на комина се монтира шапка от серията ACCESSORIES (AC-CUF-XX, AC-CAF-XX, AC-VLC-XX, AC-STR-XX).


9. Под триъгълната опора за стена се монтира тройник със съд за конденз.


10. Тройникът се свързва към отоплителния уред посредством прави елементи и колена.

11. Около всяка връзка между елементите се поставя скоба за свързване (AC-COS-SS) от серията ACCESSORIES.

12. Когато се налага част от димоотводите да бъдат инсталирани хоризонтално, те трябва да бъдат с лек наклон нагоре по посока на дима. Трябва да се избягва направата на дълги хоризонтални части от комина и прекомерната употреба на колена, за да се гарантира ефективността на коминната система.

13. Когато се налага свободностоящата най-горна част на комина да бъде по-дълга от 1,5м, тя трябва да бъде подсилена с допълнителна метална конструкция.

Употребата на продукти от сериите CH HD CE, CH LD CE, EX CE и ACCESSORIES заедно с продукти, които не са сертифицирани по стандарта CE, е
ЗАБРАНЕНА.

ЗАБРАНЕНО е да се използват силиконовите пръстени при серията CH HD CE, когато температурата на димоотводната система надвишава 200 C и разстоянието до горими материали не трябва да е по-малко от 40mm. Без употребата на силиконовите пръстени и когато разстоянието до горими материали е не по-малко от 100mm, позволената максимална температурата може да достигне до 600.

ЗАБРАНЕНО е да се използват силиконовите пръстени при серията CH LD CE, когато температурата на димоотводната система надвишава 200 C и разстоянието до горими материали не трябва да е по-малко от 40mm. Без употребата на силиконовите пръстени и когато разстоянието до горими материали е не по-малко от 150mm, позволената максимална температурата може да достигне до 450.

ЗАБРАНЕНО е да се използват силиконовите пръстени при серията EX CE, когато температурата на димоотводната система надвишава 200 C и разстоянието до горими материали не трябва да е по-малко от 40mm. Без употребата на силиконовите пръстени и когато разстоянието до горими материали е не по-малко от 150mm, позволената максимална температурата може да достигне до 450.

Когато изгорелите газове са продукт на течни и твърди горива с концентрация на сяра (S) над 0,2% СЕ ПРЕПОРЪЧВА употребата на коминни елементи от неръждаема стомана тип AISI 316L.
Комините от неръждаема стомана не трябва да се инсталират на места с висока концентрация на халогенни газове и изпарения (F, Cl, Br, I). Затова трябва да се прилага допълнително внимание, когато коминната система се инсталира в близост до печатници, индустриални перални/химическо чистене, фризьорски салони и фабрики за галванизиране. Трябва да се вземат специални мерки за филтриране на въздуха от халогенните газове, за да бъде подходящ за горивния процес.

Стандартен монтаж на комин (външен).

 

Фигура 1.

Легенда (според стандарт EN 1856-1, Фигура 1)

1. Триъгълна опора , товароносеща (3.40 според EN 1856-1, Фигура 1)
2. Тройник Т90 с отвор за почистване (3.4 според EN 1856-1, Фигура 1)
3. Прав елемент, 1м (3.7 според EN 1856-1, Фигура 1)
4. Скоба за стена (3.40 според EN 1856-1, Фигура 1)
5. Завършек на комин (3.42 според EN 1856-1, Фигура 1)
6. Свързваща димоотводна тръба (3.9 според EN 1856-1, Фигура 1) 7. Извод на отоплителния уред (3.1 според EN 1856-1, Фигура 1)
8. Отоплителен уред (3.20 според EN 1856-1, Фигура 1)
9. Скоба за свързване (3.23 според EN 1856-1, Фигура 1)
10. Коляно 45° (3.6 според EN 1856-1, Фигура 1)

Дължина на свързващата част на всички продуктови линии:1. Сериите CH-304-CE® и CH-316-CE® са предназначени за димоотводни системи на:

- Котлета и камини;
- Уреди работещи на природен газ и твърди и течни горива (дърва, нафта, бензин).

Продуктите от серия CH-304-CE® са в съответствие с Директива за Строителните Продукти №89/106/ЕС и отговарят на всички изисквания на CE маркировката според Анекс ZA на хармонизираните стандарти EN 1856-1:2006. Сертифицирането на производствения контрол във фабриката е извършено от Лицензионен център MPA NRW на 01/1/2009.

2. Сериите CH-304-CE® и CH-316-CE® са предназначени за димоотводни системи на:

- Котлета и камини;
-Уреди работещи на природен газ и твърди и течни горива (дърва, нафта, бензин).

Продуктите от серия CH-304-CE® са в съответствие с Директива за Строителните Продукти №89/106/ЕС и отговарят на всички изисквания на CE маркировката според Анекс ZA на хармонизираните стандарти EN 1856-1:2006. Сертифицирането на производствения контрол във фабриката е извършено от Лицензионен център MPA NRW на 01/1/2009.

Коминните системи от серията CH-304-CE® се препоръчва да бъдат изграждани в зидани коминни шахти за по-голяма безопасност и икономия на енергия.

3. Голямото разнообразие на серията ACCESSORIES-AC:
- допълва останалите серии продукти
- осигурява технически и естетически интегрирани решения.

 

 

 

 

ПРОДУКТИ
ИНСТАЛИРАНЕ
СЕРТИФИКАТИ
ГАЛЕРИЯ